Mesafeli Satış Sözleşmesi

SORUMO LİVE MESAFELİ SATIŞ VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

  1. Uygulayıcı: sorumolive.com internet sitesinin ve Sorumo Live Mobil Uygulamalarının her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahibini

  2. Kullanıcı: Sorumo Live hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. Bu sözleşme Uygulayıcı ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan Sorumo Live hizmetinden yararlanmak isteyen kişi arasında aşağıda detayları açıklanan Online Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

  2. Kullanıcı bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

  3. Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Kullanım Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Kullanıcı bu hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

  4. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte kullanıcı fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı 18 yaşından küçük olması halinde Sorumo Live Uygulamasından velisinin onayı ve vasıtasıyla faydalanabileceğini kabul eder.

  5. Kullanıcı bu hükümleri kabul etmemesi halinde hizmetten yararlanamaz, soru gönderemez, fotoğraflı ya da canlı cevapları kabul edemez.

 3. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Uygulayıcı’a ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

  2. Sorumo Live Uygulamasının içindeki sunumların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar.

  3. Kullanıcı münhasıran eserin kullanma hakkına sahiptir. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini satın alındığı sürece içermektedir. Kullanım hakkı tanınan kullanıcı eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

  4. Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Uygulayıcı tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından belirtilen süre içinde kullanılabilir.

  5. Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan kullanıcı, şifre ve kullanıcı adını almak üzere sorumolive.com internet sitesine veya Sorumo Live Mobil Uygulamasına giriş yapar. Üye kaydını gerçekleştirir.

  6. Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir kullanıcı adı ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifre yenileme bağlantısı gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Uygulayıcı şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

  7. Kullanıcının üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı uygulamalar, bedelini ödediği paketlere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.

  8. Kullanıcı olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

  9. Kullanıcı, Sorumo Live Uygulamasının hizmetlerinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Kullanıcı üyeliğin devamı sürecinde Sorumo Live Uygulaması tarafından istenilen gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.

  10. Kullanıcı bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde Uygulayıcı’a bilgi vermek zorundadır.

  11. Sisteme giriş yapan kullanıcı satın almak istediği paketi seçer, yönergeleri takip ederek ödeme işlemini gerçekleştirir ve soru sorma hakkını satın alır. Kullanıcı almış olduğu paketi sadece kendi kullanabilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

  12. Kullanıcı soru olmayan bir içerik göndermesi durumunda kendisine cevap için dönülmeyecek ancak ilgilileri meşgul etmesinden ötürü hizmet karşılığı ücret hesabından düşecektir. Bunun dışında kullanıcılar platforma dahil olmayan derslerden sordukları soruları (TYT-AYT-LGS dışında ya da olmayan bir ders sorusu olduğunda, Yalnızca sınava hazırlık soruları) olduğunda yada sınava hazırlık sorusu olmayan (el yazısı, klasik çözüm) soruları için cevap dönülmeyecek ancak ilgilileri meşgul etmesinden ötürü hizmet karşılığı ücret hesabından düşecektir. Bu durum uyarılmalara rağmen tekrar etmesi durumunda sistem tarafından süresiz uzaklaştırılır ve kullanıcı hiç bir hak beyan edemeyeceğini kabul eder.

  13. Sorumo Live sistemi içerisinde kullancıılar tarafından gönderilen sorular sık sık incelenir. MEB-YÖK'e bağlı kurum ve kuruluşlara iat olan sınav,ödev ve Performans ödevi soruları farkedildiği takdirde sistem tarafınan silinir. Kulanıcı bu durumda hiç bir hak iddia edemez ve ilgilileri meşgul etmesinden ötürü hizmet karşılığı ücret hesabından düşecektir.

  14. Eğitmenler çözmek için kabul ettikleri soru çözümlerini düzgün, kağıt üzerinde çözüp göndermedikleri tespit edildiğinde Sorumo Live ekiplerince uygulamaya girişleri kısıtlanacaktır.

  15. Eğitmenlerin sorulan soruların fotoğraflı çözümünde ya da canlı anlatım sırasında soru dışında herhangi bir paylaşım yapması, söylemesi ve göstermesi yasaktır. Bu tarz bir durum yaşandığı takdirde eğitmen hiç bir hak iddia edemez ve süresiz olarak sistemden uzaklaştırılacaktır.

  16. Sorumo Live üzerinde sorular eğitmen müsaitliğine göre çözülmektedir.Sorumo Live eğitmenler tarafından alınan hiç bir soru için doğru cevap ve süre garantisi vermez.Akşam 22:00 ile sabah 09:00 arasında sorulan sorulara anında cevap verilemeyeceğini öğrenci bilir ve kabul eder.

  17. Eğitmenler soruları eksiksiz ve doğru bir biçimde çözmelilerdir. Aksi takdirde öğrenciden gelen istek doğrultusunda sorular incelenir yanlış bir çözüm var ise eğitmenin bakiyesinden çözüm bedeli düşürülür.

 4. TELİF HAKLARI VE KULLANIM KISITLAMALARI

  1. Sunumlar, görseller, metinler, videolar, ses kayıtları ve konuşmaların bütün telif hakları Uygulayıcı'a aittir. Kullanıcı; sunumları, görselleri, metinleri, videoları ses kayıtlarını ya da konuşmaları Uygulayıcıdan izin almadan kullanamaz.

  2. Çözüm canlı gösterimin, fotoğrafın veya sağlanan materyallerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket, kişi veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Uygulayıcı'a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu gösterim için şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

  3. Çözüm canlı gösterimini, fotoğrafınıveya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

  4. Kullanıcı Sorumo Live Uygulamasına ilişkin hiçbir yazılım veya içeriği kopyalayamaz, uyarlayamaz, değiştiremez.

 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

  1. Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, sorumolive.com internet sitesinde veya Sorumo Live Mobil Uygulamasında yazılı olarak belirtilen paket ücretidir. İnternet sayfasında veya mobil uygulamada gösterilen şekilde gerekli ödeme işleminin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte ve ödemede çıkabilecek aksaklıklardan Uygulayıcı sorumlu değildir.

  2. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra paketler kullanıma açılır.

  3. Üye isterse Uygulayıcıın banka hesabına paket bedelini yatırarak da ödeme yapabilir. Bu durumda gerekli ücretin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde kullanıma açılır.

  4. Satın alınan paketin kullanım süresi 1 (bir) yıldır. Bir yıl içinde kullanılmayan haklar geçerliliğini yitirir, daha kullanılamaz, gelecek seneye devretmez.

  5. Uygulayıcı paket ücretlerinde indirim veya artırım uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

  6. Kullanıcı üyelerin satın aldıkları ürünün satış, teslim ve iadesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.Uygulayıcı tarafından sorumolive.com internet sitesinde veya Sorumo Live Mobil Uygulamasında satılan tüm ürünler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 14 maddesinin ğ bendinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamadığı Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan olduğu için hiçbir şekilde iade söz konusu olamaz.

 6. ÖZEL HÜKÜMLER

  1. Kullanıcı verilerinin, Uygulayıcıın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Uygulayıcıın sorumlu olmayacağını kabul eder.

  2. Kullanıcı, kurallara aykırı davrandığı takdirde Uygulayıcı gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

  3. Kullanıcı, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Uygulayıcıı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

  4. Kullanıcı site geneline zarar verecek veya Uygulayıcıı başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

  5. Çözüm fotoğrafları,canlı anlatımları ile sorumolive.com internet sitesi veya Sorumo Live Mobil Uygulaması üzerinden gönderilen materyaller orjinal sanat eserleri ve tasarım ürünlerinin tüm fikri hakları eser ve tasarım sahiplerinin olup 5846 sayılı kanuna göre koruma altındadır. sorumolive.com internet sitesi veya Sorumo Live Mobil Uygulaması içerisindeki her türlü yazılı ve görsel (video, fotoğraf, vs) içeriğin bilgisayara indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, çoğaltılması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi yasaktır. Aksine davranışlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca suç teşkil edecek olup, bu tip davranışlarda bulunan kullanıcıların, sorumolive.com internet sitesi ve Sorumo Live Mobil Uygulaması’nın sahibi Uygulayıcı Ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti.’ne cezai şart olarak her bir ihlal için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla en az 100.000 USD'yi (Yüzbin Amerikan Doları) ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre Uygulayıcıın bu ceza miktarı artırabileceğini ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİLİ MERCİ

  1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

  2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır.